Programes assistencials

[vc_row][vc_column width=»1/1″][vc_column_text css=».vc_custom_1450047195020{margin-right: 0px !important;margin-left: 0px !important;}»]

L’equip del Servei de NeuroRehabilitació ha desenvolupat una sèrie de programes assistencials específicament dirigits a cobrir les necessitats i particularitats de cada pacient de dany cerebral.

PROGRAMA DE VALORACIÓ I CONSULTA MÈDICA (PREVI CONSULTA) 

Avaluació i valoració documentada per part dels professionals del Servei d’acord a la situació clínica de cada pacient.

Les primeres visites són gratuïtes i pot sol·licitar-les a través del correu electrònic neurorhb@neurorhb.com o telefònicament en qualsevol dels nostres centres.

PROGRAMA PER A ESTATS DE BAIX NIVELL DE CONSCIÈNCIA 

En el Servei de Neurorehabilitació d’Hospitals VITHAS som especialistes en la valoració i tractament dels pacients amb estats alterats de consciència (Coma, Estat Vegetatiu o Síndrome de Vigília sense Resposta i Estat de Mínima Consciència) i comptem amb una línia de recerca oberta l’objectiu de la qual és conèixer millor els canvis neurals que ocorren des de l’estat de coma a la recuperació de la consciència.

Una precisa i fiable valoració del nivell d’alerta (arousal) i nivell de consciència és de gran importància per al diagnòstic, pronòstic i maneig dels pacients amb baix nivell de consciència

Per açò, hem desenvolupat un programa específic d’intervenció terapèutica per als pacients amb baix nivell de consciència que inclou una valoració clínica i neurològica, així com el tractament farmacològic, estimulació multisensorial i basal, fisioteràpia i mesures posturals, i estimulació de la musculatura orofacial, entre unes altres.

PROGRAMA ALTERACIONS NEURORTOPÈDIQUES I TRACTAMENT MUSCULOESQUELÈTIC  

Inclou la valoració de tècniques específiques com la toxina botulínica, test baclofèn intratecal, col·locació i recàrrega de bomba de perfusió de baclofèn, abordatge de calcificacions paraarticulars, rigideses, subluxacions, síndrome miofascial, dolor neuropàtic, així com entrenament fisioterapèutic convencional i en sistemes robòtics, etc.

[/vc_column_text][divider line_type=»No Line»][vc_video link=»https://www.youtube.com/watch?v=YbE53gl8Gls» css=».vc_custom_1442063553054{margin-right: 0px !important;margin-left: 0px !important;}»][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/1″][vc_column_text css=».vc_custom_1450047387609{margin-right: 0px !important;margin-left: 0px !important;}»]

PROGRAMA COGNITIVOCONDUCTUAL 

Inclou el maneig i supervisió clínica i farmacològica de les principals dificultats cognitives (memòria, atenció, orientació, etc) i problemes de conducta i personalitat (apatia, irritabilitat, desinhibició,…).

Així mateix, el Servei de NeuroRehabilitació compta amb grups de suport dirigits a la millora de la consciència de malaltia i de les alteracions emocionals dels afectats, facilitant així el reconeixement de les alteracions i la implicació funcional de les mateixes en el seu dia a dia. Tot açò proporciona suport emocional per a l’adaptació a la situació actual, així com una planificació de futur ajustada.

PROGRAMA DE FORMACIÓ I ATENCIÓ A FAMILIARS 

La labor dels familiars i cuidadors és essencial en el procés rehabilitador. Per açò, el Servei ha desenvolupat un programa específic d’atenció i formació a familiars.

Aquest programa inclou reunions periòdiques familiar-professional, informació i assessorament en ajudes socials. També inclou sessions formatives i terapèutiques individuals i grupals per a persones amb dany cerebral i els seus familiars des de les diferents àrees que componen el nostre equip multidisciplinari.

Amb la finalitat d’informar, formar i assessorar a familiars i cuidadors des del Servei de NeuroRehabilitació d’Hospitals VITHAS hem desenvolupat dues eines psicoeducatives amb consells i pautes d’actuació especialitzades i adaptades a la situació clínica del pacient en cadascuna de les fases del procés rehabilitador:

Guia per a familiars
APP per a tablet i mòbils

PROGRAMA D’AVALUACIÓ I ASSESSORAMENT EN AJUDES TÈCNIQUES I AJUST D’AJUDES ORTOPÈDIQUES 

Inclou la valoració funcional personal i de l’entorn així com entrenament en habilitats bàsiques (vestit, netedat, higiene, etc.) i instrumentals (ús de transports, maneig de diners, etc.) de la vida diària. A més a més, es realitza una anàlisi biomecànic i postural per al disseny, elaboració i ajust individualitzat del material ortòtic.

PROGRAMA DE DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT DE LA DISFÀGIA 

Inclou valoració otorinolaringològica i logopèdica mitjançant fibroscopi, videofluoroscòpia, adaptació dietètica i alimentària.

PERITATGE MEDICOLEGAL 

Inclou la realització d’informes pericials i orientació legal.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Ir arriba
Llamar