Memòria Anual

Memòria Anual

Anualment el Servei de NeuroRehabilitació d’Hospitals NISA desenvolupa una memòria amb la finalitat de recopilar l’activitat desenvolupada durant l’últim any. En ella s’arrepleguen els principals aspectes assistencials, formatius i d’àmbit social, així com la labor investigadora i científica desenvolupada des del Servei.

Descàrrega ací la nostra Memòria Anual