Aquest Avís Legal té l’objectiu d’informar-lo dels seus drets i obligacions com a usuari d’aquesta pàgina web. Ací trobarà tota la informació que necessita sobre aquest lloc web, la seua activitat, les dades personals que recapta i la seua finalitat, així com les normes d’ús que regulen l’ús d’aquesta web.En el moment en què accedisca a aquest lloc web (neurorhb.com), assumeix la condició d’usuari, per la qual cosa el contingut d’aquest Avís Legal l’afecta directament. Per això, és important que ho llija per a dissipar qualsevol dubte que puga tindre i tindre coneixement de causa sobre les condicions que estàs acceptant.Per a començar, deu saber que aquest lloc web compleix amb les normatives vigents en matèria de protecció de dades, amb l’objectiu d’aportar-te les garanties, la seguretat i la transparència que, com a usuari li corresponen, a l’hora d’utilitzar aquesta web.Concretament, aquesta web s’ajusta al compliment de les següents normatives:
  • El RGPDE (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques).
  • La LOPD (Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, el Reglament de desenvolupament de la LOPD)
  • La LSSI (Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic)

DADES D’IDENTIFICACIÓ

El responsable i titular d’aquest lloc web neurorhb.com és:Nom: UNITAT NEURORHB S.L. NIF: B-12560041 Domicili Social: Riu Tajo 1 -46011 Activitat del lloc web: distribució de contingut relacionat amb el dany cerebral. Correu electrònic: neurorhb@neurorhb.comLes dades que ens facilites amb el teu consentiment, i d’acord a l’ús establit en la nostra Política de Privacitat, seran incorporats a un fitxer automatitzat degudament inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el qual el responsable d’aquest fitxer és: (XYZ). Això vol dir que les teues dades estan segures, d’acord al que estableix la llei.

NORMES D’ACCÉS Al LLOC WEB

Com a usuari de la nostra web, també té una sèrie d’obligacions:No podrà utilitzar aquest lloc web per a la realització d’activitats contràries a les lleis, a la moral, a l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les condicions establides en el present Avís Legal.No podrà realitzar activitats publicitàries o d’explotació comercial remetent missatges que utilitzen una identitat falsa.Vosté serà l’únic responsable de la veracitat i exactitud dels continguts que introduïsca en aquesta web i de les dades personals que ens facilites amb les finalitats previstes en la nostra Política de Privacitat.També serà l’únic responsable de la realització de qualsevol tipus d’actuació il·lícita, lesiva de drets, nociva i/o perjudicial en els llocs de tercers als quals et puguem derivar des d’aquest lloc web per al desenvolupament de la nostra activitat.Com a responsable del lloc web neurorhb.com, podré interrompre el servei de la pàgina que estiga sent utilitzat per l’usuari i resoldre de manera immediata la relació si es detecta un ús indegut de la web o de qualsevol dels serveis que en la mateix s’ofereixen que puga considerar-se contrari a l’expressat en el present Avís Legal.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat d’aquest lloc web (text, imatges, marques, gràfics, logotips, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts) es troba protegida per les lleis vigents sobre Propietat Intel·lectual i Industrial, quedant prohibida la seua reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, excepte per a ús personal i privat.Com a titular d’aquest lloc web, NEURORHB S.L. no garanteix que els continguts siguen precisos o lliures d’error o que el lliure ús dels mateixos per part dels usuaris no infringisca els drets de terceres parts. El bon o mal ús d’aquesta pàgina i dels seus continguts és responsabilitat de l’usuari.La informació proporcionada en aquest lloc web està dirigida a complementar, no a reemplaçar, la relació que existeix entre un pacient i el seu metge.Així mateix, queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o redifusión, total o parcial, de la informació continguda en la pàgina, qualsevol que fora la seua finalitat i el mitjà utilitzat per a això, sense autorització prèvia de NEURORHB S.L..

ENLLAÇOS O LINKS

Aquest lloc web inclou enllaços o links a llocs de tercers. Les pàgines pertanyents a aquests tercers no han sigut revisades ni són objecte de controls per part nostra, per la qual cosa UNITAT NEURORHB S.L. no podrà ser considerat responsable dels continguts d’aquests llocs web, ni de les mesures que s’adopten relatives a la seua privacitat o al tractament de les seues dades de caràcter personal o uns altres que pogueren derivar-se.Per tot això, Li recomanem la lectura detinguda de les condicions d’ús, política de privacitat, avisos legals i/o similars d’aquests llocs.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

En exercici del seu dret com a titular d’aquesta web, L’informem que UNITAT NEURORHB S.L. no es fa responsable en cap cas del següent:La qualitat del servei, la velocitat d’accés, el correcte funcionament ni la disponibilitat ni continuïtat de funcionament de la Pàgina.L’existència de virus, malware, programes maliciosos o nocius en els continguts.L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal.La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs a la disposició dels usuaris en aquest lloc web.Dels danys que pogueren provindre de l’ús il·legal o indegut de neurorhb.com

POLITICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Aquest lloc web compleix amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, la qual cosa implica que, com a usuari, haurà de donar el seu consentiment exprés abans de facilitar-nos dades personals a través dels diferents formularis llocs a disposició en les seccions de la nostra pàgina.Per a això, en honor de la transparència i l’exercici del seu dret, és nostre haver d’informar-lo sobre les dades personals que recaptem, emmagatzemem i tractem i amb quines finalitats, tenint en qualsevol moment la possibilitat de revocar lliurement el teu consentiment.Tota aquesta informació la podrà trobar en nostra POLITICA DE PRIVACITAT.

POLÍTICA DE COOKIES

Tal com l’informem res més accedir a la nostra web, aquest lloc utilitza cookies pròpies i de tercers amb l’objectiu de proporcionar-te la millor experiència d’usuari i desenvolupar la nostra activitat.En qualsevol moment, tindrà l’opció de configurar el teu navegador per a desestimar l’ús d’aquestes cookies que, en algun cas, afectaran la seua experiència d’usuari.Per a accedir a la informació completa sobre l’ús de cookies en aquest lloc web, la seua finalitat i la seua desestimació, pots consultar la nostra POLÍTICA DE COOKIES.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

El present Avís Legal es troba sotmés a la legislació espanyola vigent.En cas necessari, davant qualsevol tipus de controvèrsia de caràcter legal, UNITAT NEURORHB S.L. i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmetran als Jutjats i Tribunals del domicili de l’Usuari per a qualsevol controvèrsia que poguera derivar-se.En el cas que l’usuari tinga el seu domicili fora d’Espanya i l’usuari se sotmetran, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de València (Espanya).Si tens qualsevol dubte sobre aquest Avís Legal, pots enviar-nos un correu electrònic a neurorhb@neurorhb.com.