Search Results for: disfagia

Tumors Cerebrals

El terme tumor fa referència a un creixement nou de teixit amb multiplicació incontrolada i progressiva de les cèl·lules. El procés d’inici d’aquesta malaltia sol deure’s a una mutació genètica de l’ADN cel·lular que transforma aquesta cèl·lula i els clons cel·lulars propers, permetent el seu creixement anormal i ignorant els senyals de regulació de creixement …

Tumors Cerebrals Read More »

Ictus

Denominem “accident cerebrovascular ” o “ictus” a una interrupció brusca de l’aportació de sang a una regió del cervell, la qual cosa provoca una alteració en el funcionament normal del mateix. A causa d’aquesta interrupció, la sang no arriba al cervell en la quantitat necessària i per tant tampoc ho fan els nutrients i l’oxigen …

Ictus Read More »

Programes assistencials

L’equip de NEURORHB – Servei de Neurorrehabilitació ha desenvolupat una sèrie de programes assistencials específicament dirigits a cobrir les necessitats i particularitats de cada pacient de dany cerebral. Programa de valoració i consulta mèdica (previ consulta) Avaluació i valoració documentada per part dels professionals del Servei d’acord a la situació clínica de cada pacient. Les …

Programes assistencials Read More »

NeuroRehabilitació Infantil

La Neurorehabilitació Infantil és el conjunt d’actuacions que, amb caràcter global i interdisciplinari, busquen donar resposta a necessitats, transitòries o permanents, originades per alteracions en el desenvolupament o deficiències en la primera infància. L’objectiu és fomentar la màxima autonomia possible en el xiquet i potenciar el desenvolupament de les seues capacitats  En aquest context, l’atenció …

NeuroRehabilitació Infantil Read More »

Scroll to Top
Llamar