Servizo de neurorrehabilitación

O primeiro centro de NEURORHB inaugurouse a finais do 1999 en VITHAS Hospital vithas Valencia al Mar sendo a primeira unidade de dano cerebral específica da Comunitat Valenciana, e un dos primeiros hospitais de España en contar con hospitalización para pacientes con lesión cerebral adquirida.

VITHAS Hospital vithas Aguas Vivas convértese no 2003 no segundo hospital, naquel momento do grupo vithas, especializado na atención de pacientes de dano cerebral tanto en réxime ambulatorio como hospitalario, ampliando así a asistencia aos pacientes do sur da Comunitade.

En 2010, inaugúrase o Centro de Dano Cerebral VITHAS Vinalopó na cidade de Elxe para garantir a continuidade asistencial do servizo dando cobertura aos pacientes en réxime ambulatorio da provincia de Alacante.

 

No ano 2011, NEURORHB inicia a súa actividade en VITHAS Hospital vithas Sevilla para a atención do paciente con afectación neurolóxica e cerebral, converténdose no primeiro centro hospitalario de Andalucía dedicado á Neurorrehabilitación.

En 2012, o Servizo amplía o seu ámbito de actuación á poboación infantil en VITHAS Hospital vithas Virxe do Consolo, tamén na cidade de Valencia. O seu labor está dirixida a toda a poboación infantil con alteracións de desenvolvemento en calquera dos seus ámbitos ou con risco a padecelas.

A incorporación das novas tecnoloxías e dos conceptos máis innovadores dentro da neurorrehabilitación e a vocación investigadora e científica, sitúan a NEURORHB, servizo de neurorrehabilitación de Hospitais VITHAS á vangarda.

Scroll to Top
Llamar