Recursos asistenciais

Recursos assistenciais NEURORHB, servizo de neurorrehabilitación de Hospitais VITHAS aposta pola innovación e a incorporación das novas tecnoloxías como complemento aos tratamentos convencionais de probada validez clínica. Para iso, conta cunha liña de investigación aberta baseada no desenvolvemento e aplicación de tratamentos innovadores e novas tecnoloxías no campo da rehabilitación das lesións cerebrais e enfermidades …

Recursos asistenciais Ler máis »